Sustainability - Endless Journey
Klean Kanteen Partners and Friends

Hållbarhet

"Hållbarhet" är det nya modeordet som kastas runt så nonchalant av vissa företag nu för tiden, så pass att det nästan helt har tappat sin mening. Vanligtvis används termen när man hänvisar till ett företags "gröna" initiativ eller miljöarbete.

På Klean Kanteen® så är ordet “hållbarhet” inte något som vi använder lättsamt. Det betyder för oss så mycket mer än att bara anta individuella åtgärdskomponenter såsom koldioxidkompensation, återvunnet packmaterial eller vindenergi. Kort sagt, för oss är en ”hållbar” affärsverksamhet något som ger tillbaka mer än vad den tar.

En hållbar affärverksamhet visar hur enskilda delar av verksamheten samverkar med den yttre världen och medvetet antar metoder som gynnar mer än den tar. En hållbar business inser för att överleva och frodas långt in i framtiden, så måste den ta hänsyn till summan av sin interaktion med människor, miljö, kultur och teknik. Denna typ av medvetenhet och intresse utgör grunden för hållbarhet, vävnaden av själva strukturen och identiteten i vårt företag.

På sätt och vis är sann hållbarhet ett omöjligt mål eftersom det är ett hela tiden pågående projekt, en aldrig sinande resa. Denna resa förutsätter en ständig forskning kring hur vårt företag är för närvarande i drift. Som förståelse för hur vår verksamhet växer, kan vi identifiera vart någonstans positiva förändringar kan göras och att klokt genomföra dem, allt från bättre inköp av material till en högre grad av öppenhet gentemot allmänheten.

Eftersom vi strävar efter att vara en förebild och en marknadsledare, kommer hållbar utveckling att fortsätta att driva våra beslut och våra innovationer lika mycket som det var en drivkraft för att ta fram och vidareutvecklingen av vår första Klean Kanteen®. Sedan vi släppte vår första flaska på marknaden 2004, så har vi tagit viktiga steg för att minska vår miljöpåverkan. Alla våra förpackningar, från hängetiketter på flaskorna till lådor och annat material som vi använder för att leverera våra produkter i, är antingen återvunna eller tillverkade av material certifierade av Forest Stewardship Council (FSC). Under 2009 började vi kompensera för den energiåtgång som våra USA-baserade anläggningar använde och våra frakter. Retroaktivt kompenserade vi för vår energianvändning tillbaka till från början av 2008. Under tiden fortsätter vi att hålla en hög nivå av tillsyn på våra produktionsanläggningar i Kina för att se till att våra fabriker möter Klean Kanteens starka miljö-och rättvisa arbetsvillkor. Vi fortsätter att arbeta med spännande miljöinitiativ och implementera nya hållbara affärsmetoder.

Varje gång du fyller på din Klean Kanteen®, så gör du ett positivt och aktivt val för din egen hälsa och för vår planets bästa. Vad du häller i en Klean Kanteen® är precis vad som du får ur den. Plus att du förhindrar en ny plastflaska från att gå till en soptipp, eller ännu värre, i havet. Om man summerar detta över en vecka, en månad eller ett års tid, så blir det en ganska stor skillnad.

First BPA-Free Metal Bottle